Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

- Nhà cung cấp đồng ý đổi trả hàng hoặc hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp:

Hàng sau khi được nhập kho khách hàng ( trường hợp giao hàng tận kho khách hàng) hoặc từ kho của bên nhà cung cấp ( trường hợp giao tại kho bên bán) bị phát hiện sản phẩm có lỗi và lỗi này được kiểm nghiệm bởi bên thứ 3 - trung tâm thí nghiệm do 2 bên thống nhất và chỉ định

在线咨询

top