Giao kết giao dịch tại www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn

Khách hàng khi mua sắm các sản phẩm trên www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Bước 1: Khách hàng yêu cầu báo giá (trong trường hợp chưa có giá) hoặc đặt hàng (khi đã có giá bán), cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực.

Bước 2: www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn báo giá theo yêu cầu qua thư điện tử do khách hàng cung cấp hoặc qua số fax.

Bước 3: www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 4: Thanh toán theo thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Bước 5: www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn chuyển hàng.

Bước 6: Khách hàng nhận hàng.

Trong các trường hợp, khách hàng có thể tra cứu thông tin giao dịch qua email gửi vào hộp thư khách hàng đã đăng ký với www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn qua các số điện thoại hotline trên website www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn. Quý khách hàng lưu ý: Khi tham gia một trong các phương thức mua hàng trên tại www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn có nghĩa là quý khách hàng đã chấp nhận mọi điều khoản về hàng hóa dịch vụ tại www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn.

在线咨询

top