EAMC-02

[zh-CN] Bột đá siêu mịn EAMC-02
[zh-CN] Bột đá siêu mịn EAMC-02

D50: 1,9 µm; D97 : 8 ± 1µm; (0.008mm, 2200 mesh)

其他产品

在线咨询

top